نمایشگاه انرژی کیش

نمایشگاه انرژی کیش

نمایشگاه انرژی کیش

 شانزدهمین نمایشگاه انرژی کیش که در بهمن ماه سال  98 برگزار شد، با بازدید جناب آقای ناصر آخوندی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش و جناب آقای دکتر صادق نیارکی معاون محترم  وزیر صنعت  از غرفه  بنیان گستر اروند همراه بود...

تماشای فیلم نمایشگاه کیش

ارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی