کنترل کیفیت و آزمایشگاه

کنترل کیفیت  و آزمایشگاه بنیان گستر اروند

کنترل کیفیت و آزمایشگاه بنیان گستر اروند

جهت حفظ سرمایه های ملی و خصوصی که به اتکای شمع های بنیان گستر اروند بنا می گردند، پروسه کنترل کیفی دقیق و استاندارد شده مطابق با معیارهای بین المللی محصولات این شرکت، امکان ارائه گواهی تضمین کیفیت برای خریداران را فراهم نموده است.
مراحل کنترل کیفی بنیان گستر
⭕️تست خمشی شمع بتنی
⭕️تست مقاومت فشاری بتن
⭕️تست غیر مخرب،چکش اشمیت
⭕️تست غیر مخرب، التراسونیک
⭕️ تست دانه بندی مصالح(شن و ماسه)
⭕️تست چگالی و وزن مخصوص مصالح
⭕️تست جذب آب و درصد رطوبت مصالح
⭕️تست اسلامپ بتن
⭕️تست میز جریان سیمان
 ⭕️تست  تعیین زمان گیرش اولیه و ثانویه سیمان(تست ویکات)
⭕️تست ارزش ماسه ای

تماشای فیلم آزمایشگاه و کنترل کیفی

 

ارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی