مزایا و معایب در قیاس با شمع های سنتی

 مزایا و معایب در قیاس با شمع های سنتی

مزایا و معایب در قیاس با شمع های سنتی

 • کاملا دوستار محیط زیست
 • قیمت ارزانتر در قیاس با شمع های سنتی 40x40 سانتیمتری مبتنی بر آیین نامه ACI543
 • دارای مشخصه بتن 70 MPa و در نتیجه افزایش ظرفیت باربری سازه ای
 • توان ضربه پذیری بیشتر در کوبش با چکش های دیزل شمع کوبی و افزایش عمق نفوذپذیری
 • عدم نیاز به تخریب سر شمع و جایگزینی اتصال به فونداسیون با آرماتورهای انتظار تعبیه شونده داخل شمع مطابق استاندارد JIS A 5337
 • پیش تنیده بودن شمع توسط فولادهای آلیاژی سیلیکو منگنزی و جلوگیری از ترک خوردگی در مراحل بارگیری، حمل، باراندازی، کوبش و تحت بارهای سرویس
 • کیفیت تولید بالاتر و قابل کنترل بواسطه تولید کارخانه ای
 • قابلیت تولید در طول های متنوع و کاهش هزینه های پرت شمع های بریده شده
 • هزینه حمل کمتر بواسطه وزن کمتر شمع های سانتریفیوژ
 • دارای ممان خمشی و مقاومت کششی بیشتر بواسطه پیش تنیدگی
 • مصرف فولاد و بتن کمتر

 

ارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی