شرکت در نمایشگاه بین المللی Infra Oman 2018 در مسقط

شرکت در نمایشگاه بین المللی Infra Oman 2018 در مسقط

شرکت در نمایشگاه بین المللی Infra Oman 2018 در مسقط

معرفي شمع هاي سانتريفيوژ پيش تنيده شرکت بنيان گستر با کيفيت رقابتي بين المللي در منطقه خاور‌ميانه از جمله سياست هاي صادرات خدمات ‌و محصولات مهندسي شرکت در سال جاري است. با شرکت در نمايشگاه INFRA OMAN 2018 سعي گرديد، ضمن بررسي پتانسيل هاي منطقه اي و اطلاع رساني به کارفرمايان پروژه هاي نفتي ‌و صنعتي در حوزه خليج فارس قدمي مثبت در ورود به بازارهاي منطقه اي ‌و جهاني برداشته شود. جناب آقاي توتونچي معاون سفير ايران در عمان و آقاي بخت ور مشاور اقتصادي سفارت ايران نيز از غرفه اين شرکت در نمايشگاه بازديد بعمل آوردند.

ارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی