مشاوره مهندسی و طراحی

مشاوره مهندسی و طراحی

مشاوره مهندسی و طراحی


خدمات مهندسی و طراحی


دپارتمان خدمات مهندسی و طراحی شرکت بنیان گستر اروند، در همکاری با شرکت آریا پیشرو قرن، با بهره گیری از مهندسین و متخصصین کارآزموده و با تجربه در زمینه های مطالعات خاک و ژئوتکنیک، طراحی و تولید نقشه های اجرایی، توسعه زیرساخت های فنی و بازرسی در دیسیپلین های مختلف با مطالعه و شناخت نیازهای پروژه به مشتریان و کارفرمایان محترم در صنایع مختلف ارائه می نماید. این خدمات در برگیرنده مطالعات محیطی و کارگاهی، مهندسی تفضیلی، عملیات تست و بازرسی و نظارت بر اجرا بوده و مطابق با استاندارد های داخلی و بین المللی پاسخگوی نیاز بخش مهندسی صنایع مختلف می باشد.

 

 

ارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی