تیرهای برق پیش تنیده ( سانتریفیوژ )

تولید تیرهای  پیش تنیده ( سانتریفیوژ )

تولید تیرهای پیش تنیده ( سانتریفیوژ )

شرکت بنیان گستر اروند به عنوان یکی از کارخانه هایی که در منطقه آزاد اروند در زمینه تولید تیرهای برق بتنی فعالیت می کند، به خوبی شناخته شده است. ما طیف وسیعی از تیرهای برق بتنی داریم که قابل صادرات به مناطق مختلف و کشورهای دیگر می باشد.در حال حاضر ما تولید کلاس های 9400، 9600، 12400، 12600 و 151000  از تیرهای برق بتنی را داریم و همچنین، خط تولید دوم ما که در مرحله مهندسی در حال انجام است، نه تنها دو برابر ظرفیت تولید، بلکه همچنین 4 کلاس دیگر را به طیف محصولات خود افزایش می دهیم.

ارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی