شمع پیش تنیده ( سانتریفیوژ )

تولید شمع پیش تنیده  ( سانتریفیوژ )

تولید شمع پیش تنیده ( سانتریفیوژ )

سطح مقطع شمع و تیر برق های تولید شده بصورت دورانی و گرد بوده و بصورت سانتریفیوژ و با روش بخاردهی در فشار و دمای معین  تولید می گردند و وزن سبک تر و مقاومت بیشتری که نسبت به شمع های سنتی با سطح مقطع مربع دارند باعث گردیده تا ضمن بارگیری و حمل و نقل مقرون به صرفه تر، در مدت بسیارکوتاهی پس از تولید امکان حمل و کوبش آنها فراهم گردد. اتصال قطعات شمع به یکدیگر از طریق جوشکاری فلنج های تعبیه شده و بسیار سریع می باشد.
با توجه به پیوند مستحکمی که المان های فولادی پیش تنیده با بتن خواهند داشت  بدون نیاز به تخریب سر شمع و در صورت نیاز با ایجاد امکان برش سر شمع در هر ارتفاعی، نحوه اتصال سرشمع  به فونداسیون مطابق استانداردها و دستوالعمل های بین المللی توسط آرماتورهای انتظار کارگزاری شده در داخل آن انجام گرفته و این امر علاوه بر سهولت و سرعت در اجرا موجب کاهش هزینه ها و جلوگیری از آسیب رساندن به ساختار شمع در حین تخریب سرشمع خواهد شد.

فرآیند ساخت و تولید:
  

. عملیات فولادی
. عملیات بتنی
. عملیات گریز از مرکز
. بخاردهی
. عملیات تکمیلی

تماشای فیلم عملیات تولید

 

 

ارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی