اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

 

 • نام و نام خانوادگی: محمد رضا فانی پاکدل
 • سمت: مدیر عامل
 • تحصیلات: فوق لیسانس عمران گرایش سازه از دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 • نام و نام خانوادگی: سهراب ضیایی
 • سمت: رئیس هیئت مدیره
 • تحصیلات: فوق لیسانس عمران گرایش سازه از دانشگاه تهران

  

 • نام و نام خانوادگی: رحیم علیزاده
 • سمت: عضو هیئت مدیره

 

 • نام و نام خانوادگی: مسعود واحد
 • سمت: عضو هیئت مدیره
 • تحصیلات: لیسانس حسابداری

ارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی