احداث پست برق پردیس بندرعباس

احداث پست برق پردیس بندرعباس

احداث پست برق پردیس بندرعباس

احداث پست برق پردیس بندرعباس - طرح گوره-جاسک
کارفرمای اصلی: شرکت مهندسی توسعه نفت
کارفرما: شرکت پرشین سازه پرتو
مشاور: مهندسین مشاور قدس نیرو
پیمانکار: شرکت سازه احداث محور اروند (SEMA)
شمع های سانتریفیوژ پیش تنیده بتنی کلاس C به قطر 450 میلیمتر و طول 15 متر
متراژ : 3000 متر طول
نحوه اجرا: با استفاده از دستگاه Jacked-in Piling 360 ton

ارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی