اجرای موفق PDA Test

PDA TEST

PDA TEST

اجرای موفق  PDA Test در بخش پروژه احداث اسکله پایانه نفتی جاسک
کارفرما شرکت نفت و گاز پارس
پیمانکار شرکت گاما

تماشای فیلم

ارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی