ساختمان کنترل برق پتروشیمی بندر امام

عملیات شمع کوبی ساختمان کنترل برق NF3  پتروشیمی بندر امام

عملیات شمع کوبی ساختمان کنترل برق NF3 پتروشیمی بندر امام

شمع کوبی بدون لرزش در جوار تاسیسات زنده پالایشگاهی و در حین بهره برداری با دستگاه رانش شمع هیدرولیک استاتیکی شرکت بنیان گستر اروند
نام پروژه: تامین و شمع کوبی جهت ساخت کنترل اتاق برق NF3  پتروشیمی بندر امام BIPC
کارفرما: شرکت نیرو مولد پارس
موضوع قرارداد: تامین و کوبش ۱/۵ کیلومتر شمع پیش تنیده قطر ۴۵۰ میلیمتربه طول ۱۲ متری کلاس C
مدت قرارداد:۶۰  روز
زمان قرارداد: ۱۳۹۵

ارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی