دوام شمع های بتنی در محیط های دریایی

سمینار دکتر امیر محمد رمضانیانپور

سمینار دکتر امیر محمد رمضانیانپور

سمینار دکتر امیر محمد رمضانیانپور با موضوع دوام شمع های بتنی در محیط های دریایی در شانزدهمین نمایشگاه انرژی کیش

دکتر رمضانیانپور استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران ، دکتری مهندسی عمران از دانشگاه تورنتو کانادا ، عضو کمیته تخصصی مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان ، عضو گروه تخصصی عمران در سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی و ... افتخار دادن که با دعوت بنیان گستر اروند در شانزدهمین نمایشگاه انرژی کیش این سمینار را برگزار کنند . با سپاس و آرزوی موفقیت برای ایشان

تماشای فیلم

ارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی