خدمات ما

عملیات نصب شمع های کوبشی

عملیات نصب شمع های کوبشی

نحوه نصب و اجرا یک از مزایای مهم شمع های سانتریفیوژ بنیان گستر اروند، سهولت اجرا و نصب در محل پروژه می باشد. جایی که نیاز به اتصال دو یا بیشتر از شمع ها باشد، قطعات از محل فلنج های تعبیه شده در ابتدا و انتها به راحتی با جوشکاری قابل اتصال است.

ارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی