اسکله شناور گردشگری

اسکله شناور گردشگری رودخانه کارون (اسکله شماره یک) کارفرما اداره بنادر و دریانوردی خرمشهر پیمانکار مکین دریا قشم هر اسکله ۶ تا شمع ۲۴ متری قطر ۶۰ و ۵ تا شمع ۳۰ متری قطر ۶۰ طول هر اسکله ۳۰ متر عرض ۴ متر.