پروژه احداث ساختمان مرجع دریایی

پروژه احداث ساختمان مرجع دریایی - گمرک خرمشهر کارفرما: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر مشاور: مهندسین مشاور ابنیه طراحان البرز پیمانکار: شرکت بن دژ کاو استفاده از شمع های سانتریفیوژ پیش تنیده بتنی کلاس C به قطر 600 میلیمتر و طول 12 متر