پست برق پردیس بندرعباس

احداث پست برق پردیس بندرعباس - طرح گوره-جاسک کارفرمای اصلی: شرکت مهندسی توسعه نفت کارفرما: شرکت پرشین سازه پرتو مشاور: مهندسین مشاور قدس نیرو پیمانکار: شرکت سازه احداث محور اروند (SEMA) شمع های سانتریفیوژ پیش تنیده بتنی کلاس C به قطر 450 میلیمتر و طول 15 متر متراژ : 3000 متر طول نحوه اجرا: با استفاده از دستگاه Jacked-in Piling 360 ton