ارتباط با ما

با ما در تماس باشید!

شما می توانید برای همکاری در زمینه های مختلف با ما ارتباط برقرار کنید.

پیشنهادات، انتقادات و پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال کنید.


اطلاعات تماس

  • آدرس: خرمشهر، منطقه آزاد اروند.
  • کدپستی: 6438193311
  • 061-53583305
  • 061-53583300-1
  • 0910-8061982
  • 0910-8062739
  • info@bgapiles.com
  • www.bgapiles.comارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی